Ana Sayfa Haberler SU: AŞIRI FİYAT REKABETİ ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
SU: AŞIRI FİYAT REKABETİ ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
2009-03-10 09:50:45

2008 değerlendirmesinde Türkiye’deki tablonun umut edildiği derecede iyimser olamadığı yorumunu yapan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, ekonomimizde bir süreden beri görülen büyüme hızındaki yavaşlamaya, ABD ve Avrupa’da etkisini gösteren küresel finansal krizin etkilerinin de eklenmesi ile sektörün yavaşlamayı eskiye nazaran biraz daha fazla hissetmeye başladığını belirtti.

2008 yılında sektörün toplam prim üretimi artışının 2007 yılına göre enflasyon oranının altında gerçekleştiğini söyleyen Su, şöyle devam etti: “Bu durumda küresel finans krizinin önemli bir payı olduğu kuşkusuzdur. Ancak en az onun kadar önemli bir diğer neden, pazardan pay kapabilmek adına yapılan aşırı fiyat rekabetidir. Daha fazla prim yazmak adına yapılan düşük fiyatlama sektörümüzün gelişimini olumsuz etkilemekte. Kredi kullanımının azalması, buna bağlı olarak girişimcilik ve yatırımcılığın hızının düşmesi, ekonomiye ve dolaylı olarak sigorta sektörüne de yansıyacaktır. Bu bağlamda, 2008 yılında yaşamaya başladığımız sürecin etkilerini, 2009 yılında daha net bir şekilde göreceğimizi düşünüyoruz.”
“Global krizin dünyada finans sektörü dışında en fazla etkilediği sektörün otomotiv sektörü olması, prim üretimlerinin önemli bir bölümünü kasko branşından alan sigorta sektörü için ciddi bir sıkıntı oluşturmuştur” diyen Mustafa Su şöyle devam etti: “Kasko prim üretimlerinin önceki yıla göre azalması, otomobil satışlarının ve buna bağlı olarak otomobil kredi hacminin daralmasından kaynaklanmış olmakla birlikte azalışta, üretim kaygılarının yoğunlaşması nedeniyle özellikle bu branşta artmış olan fiyat rekabetinin de önemli bir payı bulunmaktadır. Sonuçta, 2008 yılında üretilen aynı sayıdaki poliçe için geçmiş yıla göre daha az prim üretimi yapılmıştır. Otomobil satışlarının düştüğü 2008 yılında sektörün adet bazında poliçe kaybetmemesi fiyatlardaki bu gerilemeyi teyit eder niteliktedir. Ancak fiyatlardaki gerilemenin salt fiyat rekabetinden kaynaklandığı da söylenemez. Risk değerlendirme ve fiyatlama modellerinin özellikle son yıllarda gelişmesi, riske uygun fiyatlama yapabilme olanağını ve kasko ürünlerinin eskiye oranla daha satın alınabilir hale gelmesini sağlamıştır. Uygulamalar, bu dönem için pastanın büyümesi konusunda başarılı gözükmese de global krizin sektöre olan etkilerinin daha az hissedilmesine katkı yapmıştır.”
2009’DA REEL BÜYÜME AZALABİLİR
Sigorta sektörünün, ekonomideki gelişmelerden bağımsız bir trend izlemesini beklemenin gerçekçi olmayacağını söyleyen Su, Türkiye ekonomisi ne yöne doğru giderse, sigorta sektörünün de dolaylı olarak o yönde hareket edeceğini belirtti. 2009’da reel büyümenin bir parça daha azalmasının beklenebileceğini ifade eden Su, 2009 değerlendirmelerine şöyle devam etti: “2009 yılı sektörde verimlilik, risk seçimi ve fiyatlama konularında daha fazla çabanın gösterildiği bir dönem olmalıdır. Pazarın daralması, agresif büyüme stratejilerinin terk edilerek iş zekasının gelişimi açısından bir fırsat olabilir. Bu süreçte Anadolu Sigorta olarak kârlılığı ön planda tutan ve sağlam temellere dayanan büyüme stratejimizi sürdürmeyi planlıyoruz. En son açıklanan 2008 yılının dokuz aylık dönemindeki bilanço kârımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’ün üzerinde bir artış gösterdi. Bu kârlılık rakamları, şirket olarak stratejimizi başarılı bir şekilde uyguladığımızın en önemli göstergesidir. Hedefimiz bu süreci kalıcı bir zemine oturtup önümüzdeki yıllarda da sürdürmek, sektörümüze ve ekonomimize en iyi şekilde katkı yapmak yönünde olacak. Şirketimizin güçlü mali yapısı ve fon yönetimi stratejileri ile ileride doğabilecek olası belirsizliklere karşı daha esnek bir yapı oluşturarak, çalkantılı dönemlerde oluşabilecek fırsatları da değerlendirmeye çalışacağız. Bununla birlikte uzun vadede bakılırsa sigorta sektörü Türkiye’de gelişmekte olan bir sektördür ve daha da gelişme potansiyelinin olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle krizin etkisi sigorta sektöründe dolaylı ve daha sınırlı bir şekilde hissedilebilir. Sektörde şirketlerin önemli kısmının yabancı sermayeli olduğu ve yabancı yatırımcıların ilgisinin devam edecek gibi göründüğü de göz önüne alınırsa sektörün yakın geleceğinin hareketli geçeceği ve çeşitli fırsatların oluşabileceği söylenebilir.”

 

Kaynak: sigortacigazetesi.com.tr

 

 

 

 

 

Teklif Formu
Kasko Trafik Her İkisi

© Proje Geliştirme - Tasarım - Kodlama - Google SEO ve SEF Desteği
Yucin Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi