Ana Sayfa Hizmetler Konut Sigortas覺
Konut Sigortas覺

Anadolu Konut Sigortas覺, evinizi ve i癟indeki mal varl覺覺n覺z覺 koruyor. Yang覺ndan h覺rs覺zl覺a, depremden su bask覺n覺na kadar pek 癟ok riski sizin ad覺n覺za 羹stleniyor.

Eviniz oturulamaz hale gelebilir; kirac覺ysan覺z; ta覺nmak zorunda kalabilirsiniz; ev sahibiyseniz; kira gelirinden yoksun kalabilirsiniz; hatta ta覺nma ve enkaz kald覺rma giderlerini de 羹stlenmeniz gerekebilir.

襤te, eviniz ve mal varl覺覺n覺z i癟in yapt覺raca覺n覺z Anadolu Konut Sigortas覺, sizi b羹t羹n bu y羹klerden kurtar覺yor; mutluluunuzu g羹vence alt覺na al覺yor.

Anadolu Konut Sigortas覺, tek poli癟eyle, 24 ayr覺 riske kar覺 g羹vence salayan, geni kapsaml覺 ve 'size 繹zel' bir paket sigorta uygulamas覺d覺r. Bu poli癟e ile, evinizi ve eyan覺z覺, hatta sevdiklerinizi g羹vence alt覺na alman覺n huzurunu yaayabilirsiniz.

stelik Anadolu Konut Sigortas覺, bu kadar geni g羹vence kapsam覺n覺 size 癟ok ekonomik bir 癟繹z羹mle ulat覺r覺yor.

Siz deerli sigortal覺lar覺m覺z覺n ihtiya癟lar覺na maksimum seviyede cevap vermeyi hedefleyen irketimiz, Konut Paket Poli癟esi kapsam覺n覺 daha fazla zenginletirmek amac覺yla, 01.05.2008 tarihinden itibaren, Medline Acil Sal覺k paketini 羹cretsiz olarak sigortal覺lar覺m覺z覺n hizmetine sunacakt覺r.

Anadolu Konut Sigortas覺n覺n tek poli癟eyle otomatik olarak g羹venceye ald覺覺 riskler:

 • Yang覺n
 • Y覺ld覺r覺m
 • 襤nfilak
 • H覺rs覺zl覺k
 • Sel veya su bask覺n覺
 • Dahili su
 • F覺rt覺na
 • Yer kaymas覺
 • Duman
 • Kar a覺rl覺覺
 • Kara ta覺tlar覺 癟arpmas覺
 • Hava ta覺tlar覺 癟arpmas覺
 • Enkaz kald覺rma masraflar覺
 • Yang覺n mali mesuliyeti (komuluk ve kirac覺l覺k sorumluluk)
 • Kira kayb覺
 • Alternatif ikamet deiiklii masraflar覺 (hasar nedeniyle)
 • Grev, lokavt, kargaal覺k, halk hareketleri, k繹t羹 niyetli hareketler, ter繹r
 • Anadolu hizmet
 • Medline Acil Sal覺k Hizmeti

Se癟ime bal覺 ek teminatlar:

 • Deprem
 • Cam k覺r覺lmas覺
 • Deniz ta覺tlar覺 癟arpmas覺
 • Elektronik cihaz
 • Makine k覺r覺lmas覺
 • Aile sigortas覺 (Ferdi Kaza+癟羹nc羹 Kiilere Kar覺 Sorumluluk)

Ev sahibi iseniz, eviniz i癟in 繹ncelikle zorunlu deprem sigortas覺 yapt覺rman覺z gerekmektedir. Evinizin sigorta deerinin zorunlu deprem sigortas覺 limitini aan k覺sm覺 ile, ayr覺ca eyan覺z i癟in deprem teminat覺, Anadolu Konut Sigortas覺 kapsam覺nda verilmektedir.

Anadolu Konut Poli癟esi ile, imdi daha uygun fiyat ve geni teminatlarla mutluluk ve huzurunuz i癟in otomatik olarak sunulan dier 繹zel avantajlar:


Yeni Deerinden deme Teminat覺

Eviniz ve i癟indeki eyalara ait herhangi bir risk ger癟ekletiinde, 繹demeleriniz riskin ger癟ekletii g羹nk羹 yeni deer 羹zerinden yap覺l覺r. demede; eskime a覺nma ve kullan覺mdan doan herhangi bir kesinti uygulanmaz.

Sabit Tesisatta H覺rs覺zl覺k

Binaya ait sabit k覺ymetler h覺rs覺zl覺k riskine kar覺 teminat alt覺ndad覺r.

Boya Badana Teminat覺

Sigortal覺n覺n kirac覺 olmas覺 durumunda, teminat kapsam覺ndaki bir hasar nedeniyle sigortalanan konuta yap覺lacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon masraflar覺 g羹vence alt覺ndad覺r.

Ge癟ici Adres, Nakil

Poli癟e kapsam覺nda belirtilen k覺ymetler, bak覺m-onar覺m maksad覺yla ge癟ici olarak konut d覺覺nda bulundurulduklar覺 s覺rada meydana gelebilecek risklere kar覺 teminat alt覺ndad覺r.

Eyalar覺n Baka Bir Adreste Teminat Alt覺nda Bulunmas覺

Hasar esnas覺nda veya ertesinde, eyalar覺n korunma alt覺na al覺nmas覺 amac覺 ile ta覺nmas覺 ve/veya baka bir adrese depolanmas覺 esnas覺nda eyalar覺n覺z poli癟ede bulunan teminatlar alt覺ndad覺r.

Eyalar覺n Konut D覺覺nda da Teminat Alt覺nda Bulunmas覺

Sigortal覺 eyalar覺n T.C. ve K.K.T.C. s覺n覺rlar覺 dahilinde olmak 羹zere, sigorta adresinin d覺覺nda bulundurulmalar覺 halinde, toplam eya ve k覺ymetli eya sigorta bedelinin %0,5'ine kadar teminat alt覺ndad覺r.

Misafir Eyalar覺n覺n Teminat Alt覺nda Bulunmas覺

Sigortal覺 konutta bulunan misafirlere ait eyalar 1.000 YTL limit ile teminat alt覺ndad覺r.

Yak覺t S覺zmas覺

Sabit 覺s覺tma tesisat覺nda meydana gelebilecek yak覺t s覺zmalar覺n覺n sigortal覺 k覺ymetlere verebilecei hasarlar teminat alt覺ndad覺r.

Konut okluu 襤ndirimi

Bina teminat覺 i癟eren birden fazla poli癟eniz olmas覺 durumunda %10 oran覺nda indirim uygulan覺r.

Hasars覺zl覺k 襤ndirimi

Hasars覺z ge癟en ilk y覺l覺 izleyen birinci yenilemede %15, ikincisinde %20, 羹癟羹nc羹s羹nde ise %30 oran覺nda indirim uygulan覺r.

Hasars覺zl覺k 襤ndirim Transferi

Baka bir sigorta irketinde konut poli癟eniz varsa ve son bir y覺l i癟erisinde herhangi bir hasara maruz kalmam覺sa hasars覺zl覺k indiriminden yararlanabilirsiniz.

Hasars覺zl覺覺n Bozulmamas覺

Sigorta s羹resi i癟erisinde, konutunuzda meydana gelecek hasarlar覺n toplam覺n覺n, toplam sigorta bedelinin 5'ini amamas覺 durumunda hasars覺zl覺覺n覺z bozulmayacakt覺r.

K覺ymetli Eya

Sanat eserleri, antika eya, k覺ymetli madenlerden mamul eya, ziynet, k羹rk, antika ve k覺ymetli hal覺lar gibi her t羹r eyan覺z, sigorta bedeli poli癟e 羹zerinde k覺ymetli eya olarak belirtilip listelenmesi kouluyla g羹vence kapsam覺 alt覺ndad覺r.

Nakit Para Ve K覺ymetli Evrak

Nakit para ve k覺ymeli evraklar覺n覺z, toplam eya sigorta bedelinin %5'ine kadar, sigorta bedeli poli癟e 羹zerinde nakit para ve k覺ymetli evrak olarak belirtilip listelenmesi kouluyla g羹vence alt覺ndad覺r.

Makine K覺r覺lmas覺

Konutunuzda bulunan asans繹r, jenerat繹r, trafo, kazan dairesi ekipmanlar覺 ile havuz tesisat覺 teminat alt覺ndad覺r.

Anadolu Konut Sigortas覺 襤le Enflasyondan Tam Korunma

Anadolu Konut Sigortas覺n覺 enflasyona kar覺 korunmal覺 olarak da yapt覺rabilirsiniz. B繹ylelikle, eviniz ve eyan覺z, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat art覺lar覺na kar覺, bir y覺ll覺k sigorta s羹resi i癟in istenilen oranda koruma alt覺na al覺nm覺 olacakt覺r.

7 G羹n 24 saat "Anadolu Hizmet ve Hasar 襤lemleri Hatt覺"

"444 0 350" nolu "Anadolu Hizmet ve Hasar 襤lemleri Hatt覺"n覺 T羹rkiye'nin her yerinden sabit ve mobil telefonlardan alan kodu 癟evirmeden 7 g羹n 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Anadolu Hizmet ve Hasar 襤lemleri Merkezimiz, Anadolu Hizmet Konut ilemleriniz, hasar ihbar覺 alma, hasar dosya durumu hakk覺nda bilgi verme ve kasko hasars覺zl覺k belgesi verme ilemleriniz i癟in hizmetinizdedir.

Anadolu Hizmet

Evinizde ihtiya癟 duyabileceiniz her t羹rl羹 hizmet i癟in Anadolu Hizmet'i yan覺n覺zda bulabilirsiniz. Bu kapsam dahilindeki avantajl覺 hizmetler:

 • Su/s覺hhi tesisat tamiri
 • Elektrik tesisat覺 ve ar覺zalar覺n覺n tamiri
 • D覺 cephe camlar覺n覺n deiimi
 • ilingir/anahtar ileri
 • Konutta kalanlar覺n kurtar覺lmas覺
 • Bir hasar durumunda konutunuz oturulamaz hale geldiinde 'Otel Hizmeti'
 • Bir hasar durumunda konutun g羹venlii salan覺ncaya kadar 'G羹venlik irketi'
 • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon servisi
 • Doktor veya ambulans g繹nderilmesi
 • Uzman hemire veya refakat癟i g繹nderilmesi
 • Sigortal覺 faturalar覺n覺n 繹denmesi
 • Hastanede yatma durumunda yard覺m
 • Evde meydana gelen bir hasar nedeniyle ortaya 癟覺kan seyahat masraflar覺n覺n kar覺lanmas覺
 • Birinci derecede aile mensubunun 繹l羹m羹 sonras覺 meydana gelen seyahat masraflar覺n覺n kar覺lanmas覺
 • Acil mesajlar覺n iletilmesi
 • Hukuki dan覺manl覺k hizmetleri
 • T覺bbi yard覺m hizmetleri

MedlineHizmetleri

Bu hizmet ile T羹rkiye il s覺n覺rlar覺 dahilinde (K.K.T.C. dahil), bu poli癟e ile sigortal覺 kii ve sigortal覺 kii ile ayn覺 konutta yaayan aile bireylerine 24 saat s羹reyle; ayr覺ca sigortal覺 konutta bulunan kiilere konut i癟inde bulunduklar覺 s羹re zarf覺nda t覺bbi dan覺manl覺k, kara, hava ve deniz ambulans覺 salanmaktad覺r. Konut Paket poli癟esi kapsam覺nda, Medline Hizmetleri primsiz salanmaktad覺r.

T覺bbi Dan覺manl覺k

S襤GORTA 襤RKET襤 sigortal覺s覺n覺n Alarm Merkezine ulaan talebi 羹zerine, MEDLINE hekimleri taraf覺ndan, hak sahibinin (hastan覺n) telefon arac覺l覺覺 ile aktard覺覺 ve herhangi bir fiziki tespit imkan覺 olmaks覺z覺n yap覺lan, hak sahibine (hastaya) ayd覺nlat覺c覺 ve y繹nlendirici bilgi aktar覺m覺d覺r.

Acil Sal覺k Hizmetleri

Sal覺k Bakanl覺覺n覺n 15.03.2007 tarih ve 26463 say覺l覺 Resmi Gazetede yay覺nlanan Acil Sal覺k Hizmetleri Y繹netmelii ve genel kabul g繹rm羹 esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler; acil sal覺k hizmeti konusunda eitim g繹rm羹 sal覺k ekipleri taraf覺ndan, ani gelien hastal覺k, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olay覺n meydana gelmesini takip eden erken d繹nemde, t覺bbi ara癟 ve gere癟 destei ile sunulmas覺d覺r.

Acil Kara Ambulans覺 Hizmeti

Devaml覺 hizmet (tam g羹n) vermek 羹zere, youn bak覺m donan覺ml覺, en gelimi haberleme teknolojisi ile donat覺lm覺 ve ambulans istasyonlar覺nda konuland覺r覺lm覺, uluslararas覺 standartlara ve Sal覺k Bakanl覺覺n覺n 07.12.2006 tarih ve 26369 say覺l覺 Resmi Gazetede yay覺mlanan zel Ambulans Servisleri Y繹netmelii artlar覺n覺 ta覺yan, hekim, anestezi teknisyeni ve s羹r羹c羹den oluan bir ekipten m羹teekkil ara癟t覺r. 襤stanbul, Ankara, 襤zmir Merkez Belediyesi hudutlar覺 (m羹cavir alanlar hari癟) d璽hilinde hizmet dorudan MEDLINE taraf覺ndan salanacakt覺r. 襤stanbul, Ankara, 襤zmir Merkez Belediyesi d覺覺nda meydana gelebilecek taleplerde ise; MEDLINE taraf覺ndan anlamal覺 hekim ve/veya sal覺k kurulular覺na bal覺 ambulanslarla hizmet verilecek olup, s繹z konusu lokasyonlar ile ilgili bilgiler http://www.medline.com.tr/default.aspx?ash=yayginlik adresinden al覺nabilecektir.

Acil Hekim Hizmeti

Kara ambulans覺 bulunmayan ve ula覺lmas覺 uzun zaman gerektirecek noktalarda, hak sahibine (hastaya) ilk etapta hekim g繹nderilerek m羹dahalenin yap覺lmas覺 ve/veya gerekli g繹r羹lmesi halinde, m羹dahale i癟in en yak覺n donan覺ml覺 sal覺k merkezine ula覺m覺n覺n ger癟ekletirilmesi hizmetidir.

襤la癟 ve Sarf Malzemesi

MEDLINE taraf覺ndan hak sahibine (hastaya), acil m羹dahale halinde bedelsiz olarak kullan覺lacak ila癟 ve rutin malzemelerdir.

Medikal Bilgi K繹pr羹s羹

Hak sahibi (Hasta), tedavi kurumu (hastane ve benzeri kurum), ambulans, hasta yak覺n覺 ve/veya hekimi aras覺nda bilgi iletiimine dayal覺 sistemdir.

Acil Durumlar Listesi

1. Suda Boulma

2. Trafik Kazas覺

3. Ter繹r, sabotaj, kurunlanma, b覺癟aklanma, kavga, vb

4. 襤ntihar Giriimi

5. Tecav羹z

6. Y羹ksekten D羹me

7. Ciddi 襤 Kazalar覺, Uzuv Kopmas覺

8. Elektrik arpmas覺

9. Donma, Souk arpmas覺

10. Is覺 arpmas覺

11. Ciddi Yan覺klar

12. Ciddi G繹z Yaralanmalar覺

13. Zehirlenmeler

14. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollar覺nda t覺kanmaya yol a癟abilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon d羹mesi durumlar覺.

15. Omurga ve Alt Extremite K覺r覺klar覺: B羹y羹k d覺 veya i癟 kanamaya yol a癟an bacak k覺r覺klar覺 ve her t羹rl羹 omurga k覺r覺klar覺.

16. Dekompresyon (Dalg覺癟) Hastal覺覺: Halk aras覺nda vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

17. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Ge癟irilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluu t羹rleri, kan bas覺nc覺n覺n beyin kanamas覺 vb. ciddi durumlara yol a癟abilecek derecede y羹kselmesi.

18. Ast覺m Krizi, Akut Solunum Problemleri

19. uur Kayb覺na Neden Olan Her T羹rl羹 Durum

20. Ani Fel癟ler

21. Ciddi Genel Durum Bozukluu: Yal覺l覺k, besin yetersizlii, yetersiz bak覺m, uzun s羹ren a覺r hastal覺k vb. nedenlerle kiinin sal覺覺n覺n genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulmas覺.

22. Y羹ksek Ate: Zehirlenme, enfeksiyon hastal覺klar覺, s覺cak 癟arpmas覺 vb. nedenlerle v羹cut 覺s覺s覺n覺n konv羹lzyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklar覺na yol a癟abilecek derecede (Ortalama 39,5 簞C ve 羹zeridir) y羹kselmesi.

23. Diyabetik ve remik Kanama: Diyabet (eker hastal覺覺) ve b繹brek yetersizliinin neden olduu bilin癟 bulan覺kl覺覺ndan balay覺p tam bilin癟 kayb覺na (koma) kadar girebilecek durumlar.

24. Genel Durum Bozukluunun Elik Ettii Diyaliz Hastal覺覺

25. Akut Bat覺n: Mide, barsak gibi i癟i bo organlar覺n delinmesi, t覺kanmas覺 ya da d羹羹mlenmesi, iltihaplanmas覺, vb. gibi acil m羹dahale gerektiren durumlar.

26. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya 癟覺kan, hayat覺 tehdit edecek boyutlarda i癟 veya d覺 kanamalar.

27. Menenjit, Ansefalit, Beyin Apsesi: Sinir sistemi fonksiyonlar覺 dolay覺s覺yla da yaamsal fonksiyonlar覺 etkileyebilecek, beyin ve beyni 癟evreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastal覺klar.

28. Renal Kolik: B繹brek talar覺n覺n yol a癟t覺覺, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da b繹brek hasar覺na yol a癟abilecek iddetli ar覺 oluturan durum.

29. Akut Psikotik Tablolar: A覺r覺 sald覺rganl覺a yol a癟an n繹rolojik ya da psikolojik rahats覺zl覺klar.

30. Migren ve/veya Kusma, uur Kayb覺yla Beraber olan Ba ar覺lar覺

31. Yeni Doan Komalar覺

32. Balam覺 Doum Faaliyeti (Su Kesesinin Boalmas覺)

nemli Not:

Yukar覺daki tan覺mlamalar olduk癟a basitletirilmi ekilde, yol g繹sterici olmalar覺 amac覺yla yap覺lm覺lard覺r. T覺bbi bilgisi olmayan kiilerin sadece yukar覺daki bilgilere dayanarak ya da bir sal覺k personelinin kendisine telefonda iletilen bilgilere g繹re aciliyet deerlendirmesi yapmas覺 zaman zaman m羹mk羹n olmayabilir. Sal覺k durumunun aciliyet tekil edip etmediinin fiziki muayene esasl覺 olduunu unutmay覺n覺z.

Medline Acil Yard覺m Hizmeti, siz deerli sigortal覺lar覺m覺za Anadolu Sigorta Konut Paket Poli癟esi kapsam覺nda 羹cretsiz salanan bir hizmet olup, s繹z konusu hizmet Alarm Sal覺k Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A. Med-Line firmas覺 taraf覺ndan verilmektedir. Medline Acil Yard覺m Hizmeti , ancak Alarm Merkezi ( 444 12 12) numaras覺n覺n aranmas覺 durumunda salanacakt覺r. Medline Acil Yard覺m Hizmeti d覺覺nda al覺nacak hizmetler kapsam d覺覺ndad覺r.

Hava Ambulans覺 Acil Durumlar Listesi

1. Beyin kanamas覺 veya a癟覺k kafa kaidesi k覺r覺klar覺 (sinir-cerrahisi gereklilii)

2. Kardiyojenik ok, a覺r覺 kan kayb覺 ya da vazoaktif m羹dahale gereklilii

3. Yan覺k Merkezlerinde tedavi edilmesi gereken 20% ve 羹zeri geni yan覺klar

4. Acil hiperbarik (bas覺n癟l覺) oksijen tedavisi gereken durumlar

5. 12 ya alt覺 ve 55 ya 羹zeri multiple (癟oklu) a覺r yaralanmalar

6. 2 ya da daha fazla uzun kemik k覺r覺klar覺

7. Uyluk orta seviyesi ve 羹st羹ndeki penetran (delici) yaralanmalar

8. Uzuv kopmalar覺 veya uzvun kopacak kadar travmaya maruz kalmas覺

9. Suda Boulma

10. Pediatrik souk su boulmalar覺 (kardiyak arrest gelisin ya da gelimesin)

11. Potansiyel sinir cerrahisi gerektiren spinal cord (omurilik) ya da spinal column yaralanmalar覺

12. Koma ve ok durumu

13. Y羹z ve boyun yaralanma veya yan覺klar覺, 繹zellikle invazif ventilasyon (giriim gerektiren) ya da airway uygulamas覺 gerektiren

14. Hipotermi (a覺r覺 v羹cut 覺s覺s覺 d羹羹kl羹羹)

15. Son 12 saat i癟inde gelimi kardiyak (kalp) ya da solunum arresti (durmas覺) veya tedaviye cevap vermeyen akut solunum yetmezlii

16. A覺r yaralanma nedeniyle acil organ nakli gereken durumlar

17. Ciddi yaralanma nedeniyle y羹ksek riskli gebelik

18. A襤TK da ara癟tan 癟覺karma

19. 6 metre ve daha y羹ksekten d羹meler

20. 35 km/saat ya da daha h覺zl覺 giden motosikletle yaya ya da bisikletliye 癟arpma eklinde gelien kazalar

21. G繹羹s yaralanmalar覺 ya da pn繹motoraks (akcier zar覺nda y覺rt覺lma)

22. Major pelvik yaralanmalar (unstable pelvik halka hasar覺, a癟覺k pelvik k覺r覺k) (leen kemii k覺r覺k ve yaralanmalar覺)

23. Akut Bat覺n; Mide, ba覺rsak gibi i癟i bo organlar覺n delinmesi, t覺kanmas覺 ya da d羹羹mlenmesi, iltihaplanmas覺 vb. acil m羹dahale gerektiren durumlar

24. Akut masif kanamalar: Genellikle travmaya bal覺 ortaya 癟覺kan hayat覺 tehdit edecek boyutlarda i癟 veya d覺 kanamalar

25. Elektrik 癟arpmas覺

Hava ambulans覺 ile Hasta Ta覺namayacak Durumlar

1. Hastan覺n radyoaktif (radyasyon) ya da tehlikeli maddelerle kontamine (bulama) olmas覺

2. Davran覺 bozukluu ve iddete bavurabilecek psikiyatrik hastalar

3. Kardiyak arrest (kalp durmas覺) ge癟irdii bilinen hastalar nadiren ve iyi bir deerlendirme ile ta覺nabilir (pediatrik souk su boulmalar覺 hari癟)

4. Stabil olan, acil olmayan hastalar (kara yoluyla ulama imk璽n覺n覺n olmad覺覺 durumlar hari癟)

5. Kara yoluyla ta覺man覺n havayolundan daha k覺sa olaca覺 durumlar

6. Hasta ya da hasta yak覺n覺n keyfi nakil talepleri

7. l羹m羹 kesinleen hastalar覺n nakli

 

Teklif Formu
Kasko Trafik Her 襤kisi

© Proje Geliştirme - Tasarım - Kodlama - Google SEO ve SEF Desteği
Yucin Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi