Ana Sayfa Hizmetler Nakliyat Sigortas覺
Nakliyat Sigortas覺

 Nakliyat Emtea Ta覺ma Sigortas覺

Bu sigorta ile, bir mal覺n bir ta覺ma arac覺 ile (gemi, kamyon, u癟ak, ya da tren) bir yerden bir yere ta覺nmas覺 s覺ras覺nda poli癟ede yer alan kloz ve artlar uyar覺nca bir kaza ya da olaya bal覺 olarak fiziken  zarar g繹rmesi  teminat  alt覺na al覺n覺r.

Bu sigorta ile sigorta konusu emtea i癟in 羹癟 farkl覺 teminat ile sigorta korumas覺 salan覺r;

Tam Ziya Teminat覺

Mal覺n ta覺ma arac覺 ile birlikte t羹m deerini yitirecek ekilde tamamen zarar g繹rmesi hali.

Dar Teminat

Mal覺n tam ziya ile tamamen zarar g繹rmesi  riskine ilave olarak, ta覺yan arac覺n yapaca覺 kazaya bal覺 olarak (癟arpma, 癟arp覺ma,
devrilme, yang覺n) k覺smi zararlar da teminat  alt覺na al覺nmaktad覺r. Bu teminat i癟in Enstit羹 Y羹k Klozu C (Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen 繹zel artlar uygulanmaktad覺r.

Geni Teminat

Genellikle 'T羹m Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat i癟in 繹zel art niteliini haiz
Enstit羹 Y羹k Klozu A (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar d覺覺ndaki t羹m riskler teminat alt覺na al覺nmaktad覺r.

Bu teminat  i癟in ge癟erli olan en 繹nemli istisnalar; 

K覺ymet Ta覺ma Sigortas覺

Bu sigorta ile, alt覺n vb deerli madenler ve talar, m羹cevher, nakit para ve benzeri k覺ymetli  mallar覺n bir ta覺ma arac覺 ile (gemi, kamyon, u癟ak, ya da tren) bir yerden bir yere ta覺nmas覺 s覺ras覺nda poli癟ede yer alan kloz ve artlar uyar覺nca bir kaza sonucunda zarar g繹rmesi ve/veya silahl覺 gasp ve soygun riskleri teminat  alt覺na al覺n覺r.Depo 襤letenleri Sorumluluk Sigortas覺

Bu sigorta ile Sigortal覺n覺n, poli癟ede adresi belirtilen kapal覺 alana sahip depo(lar覺n) s覺n覺rlar覺 i癟erisinde ger癟ekletirecei depolama
faaliyetlerinden dolay覺, bir s繹zlemeye bal覺 olarak depolama amac覺 ile Sigortal覺n覺n muhafaza, emanet ve kontrol羹ne b覺rak覺lan 羹癟羹nc羹 ah覺slara ait emtean覺n depo s覺n覺rlar覺 i癟erisinde yer deitirme, istifleme, y羹kleme, boaltma faaliyetleri s覺ras覺nda meydana gelebilecek kazalar sonucu s繹z konusu emteada oluabilecek fiziksel hasar dolay覺s覺yla Sigortal覺ya y羹klenebilecek yasal sorumluluklar覺n覺 poli癟ede belirlenen 繹zel art, kloz ve limitler dahilinde teminat alt覺na al覺n覺r.


Uluslararas覺 Nakliyeci Sorumluluk Sigortas覺 (CMR)

Uluslararas覺 karayolu ta覺mac覺l覺覺 yapan nakliyat firmalar覺n覺n yapt覺klar覺 ta覺malar ile ilgili olarak , ta覺y覺c覺n覺n y羹k sahibine olan sorumluluunun s覺n覺r ve 癟er癟evesini 癟izen uluslararas覺 bir anlama olan CMR s繹zlemesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklar覺n覺, poli癟ede belirtilen art ve limitler ile teminat alt覺na al覺r.Yurt 襤癟i Nakliyeci Sorumluluk Sigortas覺

Bu sigorta, kapal覺 kasa ara癟larla yurt i癟inde karayolu ile y羹k ta覺mac覺l覺覺 yapan nakliyeci firmalar覺n, ta覺may覺 yaz覺l覺 olarak taahh羹t ettikleri emtean覺n ta覺nmas覺 s覺ras覺nda, mal覺n urayaca覺 ziya ve hasarlar sonucunda ta覺y覺c覺ya y羹klenebilecek yasal sorumluluklar覺, poli癟ede belirlenen 繹zel art ve limitler dahilinde teminat alt覺na almaktad覺r.

 

Teklif Formu
Kasko Trafik Her 襤kisi

© Proje Geliştirme - Tasarım - Kodlama - Google SEO ve SEF Desteği
Yucin Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi