Ana Sayfa Hizmetler Trafik Sigortas覺
Trafik Sigortas覺

A) 襤LETEN襤N TRAF襤K (ZORUNLU MAL襤 SORUMLULUK ) S襤GORTASI

Motorlu arac覺n iletilmesi s覺ras覺nda, 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺n 繹l羹m羹, yaralanmas覺 ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 say覺l覺 Karayollar覺 Trafik Kanunu' na g繹re iletene d羹en hukuki sorumluluu teminat alt覺na alan zorunlu bir sigortad覺r.

Trafik poli癟esinin primleri ve limitleri ile uygulama esaslar覺 Hazine M羹stearl覺覺'nca belirlenip resmi gazetede yay覺nlanarak y羹r羹rl羹e girer. Bunlar t羹m sigorta irketlerinin uygulamak zorunda olduu esaslard覺r. Trafik sigortas覺 motorlu arac覺n ileteni ad覺na d羹zenlenir.

B) MOTORLU ARALARLA 襤LG襤L襤 MESLEK襤 FAAL襤YETTE BULUNANLAR MAL襤 SORUMLULUK S襤GORTASI

Motorlu ara癟larla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teebb羹sler; g繹zetim, onar覺m, bak覺m, al覺m-sat覺m, ara癟ta deiiklik yap覺lmas覺 veya benzeri bir ama癟la kendilerine b覺rak覺lan ara癟lar覺n neden olaca覺 zararlardan dolay覺 Karayollar覺 Trafik Kanunu' na g繹re arac覺n as覺l ileteni gibi sorumludurlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortas覺, yukar覺da belirtilen alanlarda faaliyet g繹steren meslek sahipleri taraf覺ndan yapt覺r覺lan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluu teminat alt覺na alan zorunlu bir sigortad覺r.

14.7.2007 tarihli Resmi Gazete

 

Teklif Formu
Kasko Trafik Her 襤kisi

© Proje Geliştirme - Tasarım - Kodlama - Google SEO ve SEF Desteği
Yucin Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi