Ana Sayfa Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz
Deprem Sigortas覺
Sigorta Kapsam覺: 27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete' de yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e girmi olan 587 say覺l覺 "Zorunlu Deprem Sigortas覺na Dair Kanun H羹km羹nde Kararname" gereince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 say覺l覺 Kat M羹lkiyeti Kanunu kapsam覺ndaki ba覺ms覺z b繹l羹mler, tapuya kay覺tl覺 ve 繹zel m羹lkiyete tabi ta覺nmazlar 羹zerinde mesken olarak ina edilmi binalar, bu binalar i癟inde yer alan ve ticarethane, b羹ro ve benzeri ama癟larla kullan覺lan ba...
Sal覺k Sigortas覺
NEDEN ZEL SALIK S襤GORTASI ? Sigortal覺lara diledikleri doktor ya da sal覺k kurumunu se癟me 繹zg羹rl羹羹 salar.   Sigorta y覺l覺 i癟inde sigortal覺lar覺n ge癟irdii herhangi bir kaza ya da hastal覺k sonucu yapt覺rd覺klar覺 ayakta ya da yatarak tehis ve tedavilerine ait masraflar覺n覺, sigortal覺lar覺n se癟tikleri 羹r羹ne bal覺 olarak sadece yurti癟inde veya d羹nyan覺n neresinde olurlarsa olsun kar覺lar. &nb...
H覺rs覺zl覺k Sigortas覺
Bu poli癟e ile, deerleri ayr覺 ayr覺 belirtilerek listelenmek kayd覺yla, iyeri muhteviyat覺n覺z (demirba, makine-tesisat, emtea vb.) h覺rs覺zl覺a kar覺 g羹vence alt覺na al覺n覺r. Bu poli癟enin d羹zenlenebilmesi i癟in, sigorta konusu muhteviyat覺n覺z覺n, asgari yang覺n, y覺ld覺r覺m, infilak risklerine kar覺 ayr覺 bir poli癟e ile g羹vence alt覺na al覺nm覺 olmas覺 gerekmektedir....
Nakliyat Sigortas覺
 Nakliyat Emtea Ta覺ma Sigortas覺 Bu sigorta ile, bir mal覺n bir ta覺ma arac覺 ile (gemi, kamyon, u癟ak, ya da tren) bir yerden bir yere ta覺nmas覺 s覺ras覺nda poli癟ede yer alan kloz ve artlar uyar覺nca bir kaza ya da olaya bal覺 olarak fiziken  zarar g繹rmesi&n...
Tekne Sigortas覺
Ticari veya 繹zel ama癟l覺 gezinti teknelerini, denizde,  karaya veya 癟ekek yerinde Enstit羹 Yat Klozu'nda belirtilen artlara bal覺 olarak  zarar g繹rmesi temin...
Konut Sigortas覺
Anadolu Konut Sigortas覺, evinizi ve i癟indeki mal varl覺覺n覺z覺 koruyor. Yang覺ndan h覺rs覺zl覺a, depremden su bask覺n覺na kadar pek 癟ok riski sizin ad覺n覺za 羹stleniyor. Eviniz oturulamaz hale gelebilir; kirac覺ysan覺z; ta覺nmak zorunda kalabilirsiniz; ev sahibiyseniz; kira gelirinden yoksun kalabilirsiniz; hatta ta覺nma ve enkaz kald覺rma giderlerini de 羹stlenmeniz gerekebilir. 襤te, eviniz ve mal varl覺覺n覺z i癟in yapt覺raca覺n覺z Anadolu Konut Sigortas...
Kasko
Tek bir poli癟e ile arac覺n覺z i癟in ihtiya癟 duyabileceiniz t羹m sigorta teminatlar覺na bir arada, 羹stelik benzersiz avantajlarla sahip olabilirsiniz. Eskisi Yerine YenisiSon model arac覺n覺z覺n, kaskonuzun ilk bir y覺ll覺k sigorta s羹resi i癟erisinde 癟al覺nmas覺 ya da tam ziya olmas覺 halinde Anadolu Kasko arac覺n覺z覺n ayn覺s覺n覺 sat覺n al覺r. Anadolu HizmetG羹nde 24 saat, haftan覺n 7 g羹n羹 boyunca nerede olursa...
Trafik Sigortas覺
A) 襤LETEN襤N TRAF襤K (ZORUNLU MAL襤 SORUMLULUK ) S襤GORTASI Motorlu arac覺n iletilmesi s覺ras覺nda, 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺n 繹l羹m羹, yaralanmas覺 ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 say覺l覺 Karayollar覺 Trafik Kanunu' na g繹re iletene d羹en hukuki sorumluluu teminat alt覺na alan zorunlu bir sigortad覺r. Trafik poli癟esinin primleri ve limitleri ile uygulama esaslar覺 Hazine M羹stearl覺覺'nca belirlenip resmi gazetede yay覺nlanarak y羹r...

    Teklif Formu
    Kasko Trafik Her 襤kisi

    © Proje Geliştirme - Tasarım - Kodlama - Google SEO ve SEF Desteği
    Yucin Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi