Ana Sayfa DASK
DASK
Deprem Sigortas覺
Sigorta Kapsam覺: 27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete' de yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e girmi olan 587 say覺l覺 "Zorunlu Deprem Sigortas覺na Dair Kanun H羹km羹nde Kararname" gereince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 say覺l覺 Kat M羹lkiyeti Kanunu kapsam覺ndaki ba覺ms覺z b繹l羹mler, tapuya kay覺tl覺 ve 繹zel m羹lkiyete tabi ta覺nmazlar 羹zerinde mesken olarak ina edilmi binalar, bu binalar i癟inde yer alan ve ticarethane, b羹ro ve benzeri ama癟larla kullan覺lan ba...

    Teklif Formu
    Kasko Trafik Her 襤kisi

    © Proje Geliştirme - Tasarım - Kodlama - Google SEO ve SEF Desteği
    Yucin Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi